بزرگ مرد ایران روحت شاد
بزرگ مرد ایران روحت شاد

بیست وهشت تیرماه چهلمین سالگرد درگذشت علامه جلاالدین همایی نویسنده، ادیب، شاعر، ریاضیدان و تاریخ نگار معاصر که خدمات این بزرگ به جامعه ی فرهنگی ستودنی است. شعری زیبا و قابل تأمل از ایشان تقدیم به دلنوازان عزیز : آنان که بندگی به رضای خداکنند اول بگو که خلق خدا را رضاکنند….. بر منعمان نعیم […]

بیست وهشت تیرماه چهلمین سالگرد درگذشت علامه جلاالدین همایی نویسنده، ادیب، شاعر، ریاضیدان و تاریخ نگار معاصر که خدمات این بزرگ به جامعه ی فرهنگی ستودنی است.

شعری زیبا و قابل تأمل از ایشان تقدیم به دلنوازان عزیز :
آنان که بندگی به رضای خداکنند
اول بگو که خلق خدا را رضاکنند…..

بر منعمان نعیم دوعالم حلال باد گر التفات نیز به حال گدا کنند…..

یک تای نان اگر دهند بر گرسنگان
بهتر ز آنکه پشت به طاعت دو تا کنند…..

خاکند پیش اهل نظر کیمیاگران
گیرم که خاک را به نظرکیمیا کنند……

گر اژدهای جهل کنند از ادب عصا
بهتر ز معجزی که عصا اژدها کنند….

درکارخانه ای که مجال خیال نیست
مشتی خیال باف، فضولی چرا کنند…؟

زان چشمه ای که در دل سعدی است منبعش
یکقطره نیز به کام “سنا” کنند…..

*(سنا تخلص پدر بزرگ ایشان مرحوم همای شیرازی است) * .