برگزاری مناقصه محدود برون­سپاری خدمات، تأسیسات و نگهداری عمارت مسعودیه
برگزاری مناقصه محدود برون­سپاری خدمات، تأسیسات و نگهداری عمارت مسعودیه

مناقصه محدود برون­سپاری خدمات، تأسیسات و نگهداری عمارت مسعودیه با حضور هفت شرکت ارائه کننده خدمات در این حوزه برگزار شد.

کمیسیون معاملات صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با حضور هادی میرزائی مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیسیون، علی کریمی و غلامعلی دهقان اعضای کمیسیون و مدیران توسعه مدیریت، اقتصادی و بازرگانی، امور مالی، حقوقی و قراردادها و حراست این صندوق برگزار و پس از بررسی پیشنهادات واصله، شرکت هادیان شهر حائز بالاترین رتبه و برنده مناقصه مورد اشاره شد.

شرکت های مرات نیکان آریا، ابتکار اندیشان پایتخت، رها گستر گیل، پدیده پاک طراوت، طلوع زرین پارس، حامیان شهر از دیگر شرکت کنندگان این مناقصه بودند.