برق و چند سوال از رئیس جمهور
برق و چند سوال از رئیس جمهور

چرا به موضوع استفاده های مجازو غیر مجاز ماینرها برای تولید بیت کوین برای دورزدن تحریم ها اشاره نمیکنید ؟ چرا شهرکهای صنعتی غالبا به تولیدکننده غیر مجاز بیت کوین تبدیل شده اند ؟

آقای رییس جمهورآیا رشد ۱۰ درصدی برق صنعت نشانه خوبیست؟

امروز رییس جمهور محترم در جلسه هیات دولت بااشاره به وضع نامطلوب برق و مشکلات مردم اشاره داشتند که رشد ۱۰ درصدی مصرف برق صنعت نشان از حرکت مثبت است و اینکه ما با وجود تحریم توانستیم ۱۰ درصد صنعت را حرکت دهیم !

سوال از ایشان هرچند که پاسخ را میدانند آیا استهلاک تجهیزات صنعتی و کارخانه ها و در نهایت کاهش بهره وری باعث افزایش برق بیشتر دستگاهها نشده ؟

آیا به عنوان نمونه تعویض یک فیلتر با هواکش یا مکنده که به موقع انجام نشود باعث افرایش برق بیشتر نمیشود؟

چرا به موضوع استفاده های مجازو غیر مجاز ماینرها برای تولید بیت کوین برای دورزدن تحریم ها اشاره نمیکنید ؟

چرا شهرکهای صنعتی غالبا به تولیدکننده غیر مجاز بیت کوین تبدیل شده اند ؟

البته درست میگویند ۱۰ درصد رشددر برق صنایع بوده ولی در چه مسیری بوده در شهرک صنعتی به نام صنعت به کام رمز ارز وبه ضرر مردم عادی و افزون شدن مشکلات مردم در این شرایط سخت کرونایی

البته در پایان حرف اصلی را زدند در زمانی که FATF تصویب نشده چطور انتظار دارید سرمایه گذاری در صنعت برق ایجاد شود ؟!
✍ یوسف کاووسی،کارشناس اقتصادی

(ح)