بررسی عوامل موثر بر کاهش ترافیک شهرکرد
بررسی عوامل موثر بر کاهش ترافیک شهرکرد

معضل ترافیک درشهرها ازجمله شهرکرد یک مشکل ساختاری است که در یک روز بوجود نیامده است.بلکه کاملا ریشه در فقدان برنامه ریزی جامع مدیریت شهری در گذشته دارد. ترافیک شهرکرد بامشکلات وموانع بسیاری مواجه است که از آن جمله می توان به باریک بودن خیابان ها ، عدم پراکندگی مراکز خرید در سطح شهر،عدم گسترش […]

معضل ترافیک درشهرها ازجمله شهرکرد یک مشکل ساختاری است که در یک روز بوجود نیامده است.بلکه کاملا ریشه در فقدان برنامه ریزی جامع مدیریت شهری در گذشته دارد.

ترافیک شهرکرد بامشکلات وموانع بسیاری مواجه است که از آن جمله می توان به باریک بودن خیابان ها ، عدم پراکندگی مراکز خرید در سطح شهر،عدم گسترش وسایل نقلیه عمومی ، عدم وجود پارکینگ و… اشاره نمود.

همانگونه که مشهود است ،عموم این مشکلات ناشی از ساخت و ساز شهری می باشد که با طراحی واجرای یک برنامه جامع قابل رفع می باشد.بدین منظور و برای اجرا و طراحی این برنامه ها باید بین سازمانهای مختلف مانند شهرداری، راه ، مسکن و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی هماهنگی لازم به عمل آید.

ذکر این نکته ضروریست که کیفیت محیط شهری در برگیرنده شرایط اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی وکالبدی فضایی محیط شهری ، باعث افزایش یا کاهش ترافیک شهری میشود ودسترسی های مناسب و افزایش کیفیت کالبدی ازجمله مواردی است که موجبات کاهش ترافیک شهری میشود.

باید اذعان کرد که راه های دسترسی توزیع مراکز خرید کالا و خدمات رفاهی و تفریحی وپارکینگها باید به گونه ای باشد که شهروندان در دسترسی به این مکانها دچار مشکل نشوند و بدون اتلاف وقت و هزینه به مکانهای مورد نظر ونیاز خود برسند واین مهم جز با برنامه ریزی جامع نمی توان به شرایط مطلوب نائل آمد و بی شک فقط با کمک تخصص ودانش متخصصان در همه مسائل مربوط به شهر میسر خواهد شد.

جهانگیر رحمانی
کارشناس ارشد مدیریت مالی، کارشناس حسابداری ، تحصیل کرده مدیریت تکنولوژی آموزشی و دانشجوی حقوق