بحران پلاجیرزیم
بحران پلاجیرزیم

سجاد داودی سرقت ادبی، بحران هزارتویی است، مابین انتظار واقعیت و نگرانی های رشد اخلاقی گرفتار ‌شده. طبق تعریف:Plagiarism (دزدی ادبی)زمانی اتفاق می افتد که نویسنده بدون تائید با اعتبار دادن به نویسنده اصلی، از کار شخص دیگر استفاده کند. سرقت علمی، ناهنجاری است مربوط به مشکلات آداب رفتاری و مهارت سواد اطلاعاتی که نشات […]

سجاد داودی

سرقت ادبی، بحران هزارتویی است، مابین انتظار واقعیت و نگرانی های رشد اخلاقی گرفتار ‌شده.

طبق تعریف:Plagiarism (دزدی ادبی)زمانی اتفاق می افتد که نویسنده بدون تائید با اعتبار دادن به نویسنده اصلی، از کار شخص دیگر استفاده کند.

سرقت علمی، ناهنجاری است مربوط به مشکلات آداب رفتاری و مهارت سواد اطلاعاتی که نشات گرفته از عدم اخلاق مداری و فرهنگ مکفی اجتماعی برخاسته از نقص ادراک فکری فردی است که بدون ارجاع به منبع اصلی و با نام خود، مطلبی را به کذب منتشر می نماید.

بغیر از جنبه قضایی و عرفی و اخلاقی، اجتناب از سرقت علمی برای پیشرفت و کشف علمی جدید و انتشار یافته های بعدی ضروری است و باید حسرت خورد که چرا ژورنالیست ها و روزنامه نگاران، بجای کپی پیست حرافی های باب روز بی سوادان ژست گیر عاقل نما، راه را برای کسانی که زحمت کشف و تحقیق اطلاعات میدانی و دست اول را می کشند، هموار نمی نمایند تا شاید اینبار بخت به ملت رو کند و تکنوکرات ها و عمل گرایان زمامدار شوند!؟

دو استکان چای داغ