باید دید نیت جدایی دین از سیاست چیست !!
باید دید نیت جدایی دین از سیاست چیست !!

مشکل عدم داشتن حدود و ثغور اختیارات و ماموریت هر بخش است !

مشکل عدم داشتن حدود و ثغور اختیارات و ماموریت هر بخش است !

اقتصاددان: اگر به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در سال اول تصویب آن نگاه کنید و با زمان حال مقایسه کنید ، متوجه تغییرات و وسعت بخشی به اختیارات و ماموریت های شخص ولی فقیه خواهید شد !

همانطور که در وظیفه و مأموریت شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان و خبرگان رهبری و …… باید دقت و بررسی نمود !

مشکل ما تغییرات بر اساس خواسته های خودمان دادن است !

مجلس شورای اسلامی ناظر و مسئول کنترل قوه مجریه و قضائیه است !

آیا همه چیز سر جای خودش است !آیا حدود دخالت ها منطقی است؟
و سوالات دیگر !!!!

نکته دیگر این‌ که باید دید آنانکه حرف جدایی میزنند ، منظورشان فاصله گرفتن مطلق دین از سیاست است و یا عدم دخالت بی حساب و کتاب در حدود هم است !

و آنانکه حرف از مخالفت با عدم جدایی دین از سیاست میزنند ، نیت دخالت و نظارت مطلق دین بر امر سیاست را دارند !

باید این تفاوت افکار بررسی و مورد مقایسه و ایجاد حد و مرزهای دخالت و عدم آن را طراحی نمود !

کشور ما ایران دارای سابق طولانی در همراهی دین و سیاست و کشورداری داشته است !

اگر به سنگ تراشه های موجود در تخت جمشید توجه و دقت نماییم ، متوجه می‌شویم ، در آنجایی که مردم برای تبریک نوروز به دیدار داریوش می‌روند ، بسیار منظم و در یک صف در حال حرکت هستند ، نکته جالب این است که مردان در شغل‌های مختلف که بوسیله ابزارهای معرف شغل‌شان ایستاده اند ، هر نفر با یک موبد ( روحانی ) در حال گفتگو و در صف ملاقات هستند !

این مطلب نشان دهنده این است که از قدیم نیاز مشورت و همدمی شاغلین با یک روحانی در چگونگی انجام خدمت به خلق بر پایه دین مورد نظر بوده است ! و نباید با استفاده از کلمه دخالت به آن نگاه کرد !!

آنچه باید از آن ترس داشت بسط و غبض بی جا و بی دلیل و منطق است !

کشورداری یک علم است که باید آنرا فراگرفت و با همراهی دین و عقل در پیاده نمودن آن اقدام نمود !

در بازار قدیم کشورمان هر شخص که قصد فعالیت در آنجا را می‌داشت، موظف بود علم کسب خود را با توجه به حدود و ثغور دینی آن بیاموزد و مشغول ل فعالیت گردد ، که به این روش آموزش مکاسب در بازار میگویند ، که بسیار ارزشمند و کا بردی بوده و از ظلم و تعدادی به مردم جلوگیری می‌کرده و کاسب هم رزق خود را به نحو شایسته تحصیل می‌کرده است !

در علوم جدیده و اشتغال های خاص امروز هم می‌توان حال هوای دین را در آنها فراهم کرد !

مثل اینکه دین اسلام با تولیدی که به سلامتی و آسایش و آرامش مردم و محیط زندگی صدمه جانی و مالی وارد کند مخالف است !

حتی الامکان باید از سلاح برای امنیت مردم استفاده کرد و نه برای سرکوب و تسلط و زور مداری !!

دین باید راحتی و آسایش مردم را با دادن مشورت به کشورداران فراهم نماید !

این بده بستان بین دین و سیاست باید بسیار ظریف و مدبرانه رعایت و عمل گردد ! و این مهم بجز همگامی و همراهی هر دو طرف ادعا ، امکان پذیر نخواهد شد !