بانک مرکزی تا چه اندازه بر شرایط بحرانی اقتصادی تاثیر دارد؟/ تمثیل دوران تورم آلمان برای بیان قدرت تاثیر بانک مرکزی
بانک مرکزی تا چه اندازه بر شرایط بحرانی اقتصادی تاثیر دارد؟/ تمثیل دوران تورم آلمان برای بیان قدرت تاثیر بانک مرکزی

با نگاهی به دوران بحران تورم شدید در آلمان و راه‌کاری که بانک مرکزی این کشور با چاپ اسکناس بیشتر اندیشید، شرایط وخیم‌تری را به بار آورد.

دوران تورم شدید در آلمان، اقتصاد و جامعه این کشور را به لرزه درآورد.

پس از جنگ جهانی اول، این کشور با حجم عظیمی از بدهی‌ها روبرو شد و هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرد. برای راه حل این بحران، بانک مرکزی آلمان، اسکناس بیشتری را چاپ کرده و به امید بهبود وضعیت، به دولت وام داد.

گفتنی است سرانجام این اقدام، منتهی به افزایش بیشتر تورم شد و تمام این پول نقد در گردش باعث شدت گرفتن سرعت بالا رفتن قیمت‌ها شد.

با نگاهی به نمودار ارائه شده، مشاهده می‌شود که در زمان اوج بحران، میزان تورم به بیش از ۳۰۰۰۰ درصد در هر ماه افزایش پیدا کرد؛ به این معنی که قیمت‌ها در هر چند روز یک‌بار، دو برابر می‌شدند.

قابل ذکر است که داستان‌های تاریخی از این قبیل، اهمیت چشمگیر و تاثیر بانک مرکزی بر شرایط اقتصادی را بیان می‌کند.

در نمودار ارائه شده، تاثیر چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی آلمان در زمان بحران تورم این کشور را مشاهده می‌کنید؛

بانک مرکزی تا چه اندازه بر شرایط بحرانی اقتصادی تاثیر دارد؟/ تمثیل دوران تورم آلمان برای بیان قدرت تاثیر بانک مرکزی

  • نویسنده : مهسا نجاتی
  • منبع خبر : اقتصادآنلاین