بالا بردن نرخ ارز، یک جنگ علیه کشور و مردم ایران
بالا بردن نرخ ارز، یک جنگ علیه کشور و مردم ایران

بالا بردن نرخ ارز، یک شورش و یک جنگ علیه کشور و مردم ایران است.   کسانی و شرکت‌هایی که بدون یک ریال ارزش افزوده اضافی، حاشیه سودشان چند صد درصد افزایش یافته و در صورتهای مالی آنها بخصوص در سهام آنها، هیچ نشانی از این رانت نیست، چرا باید بگذارند قیمت ارز پایین بیاید؟ […]

بالا بردن نرخ ارز، یک شورش و یک جنگ علیه کشور و مردم ایران است.

 

کسانی و شرکت‌هایی که بدون یک ریال ارزش افزوده اضافی، حاشیه سودشان چند صد درصد افزایش یافته و در صورتهای مالی آنها بخصوص در سهام آنها، هیچ نشانی از این رانت نیست، چرا باید بگذارند قیمت ارز پایین بیاید؟

مردم بشدت تحت فشار قرار گرفته اند و عده ایی از این بزرگترین رانت تاریخ اقتصاد ایران منتفع شده اند.

آشوب آنها در بازار ارز، جنگ با مردم و کشور است.

در سایه این افزایش لجام گسیخته و عمدی صادرات همه چیز صرفه اقتصادی پیدا کرده است و منابع ملی در حال غارت شدن هستند. خام فروشی بشدت افزایش یافته و ایجاد ارزش افزوده، صرفه اقتصادی خود را از دست داده است.

عده ایی تا خرخره سود برده اند و بخش عظیمی از مردم در سطل آشغال مشغول پیدا کردن غذا هستند. نتیجه چنین سرمایه گذاری در این نوع بازارها بغیر از مصیبت و بدبختی اقتصادی نیست.

آنهایی که به این بازار ملتهب هجوم می برند، فرقی نمی کند شخص حقیقی هستند یا حقوقی، اما در فقر و فلاکت مردم شریک و سهیم هستند. این سرمایه گذاری و یا بهتر بگوییم هدر دادن سرمایه های که می توانند مولد باشند، جنایت است.

سرمایه گذاری عظیم ایرانیان در بازار ارز چه دیجیتال و چه غیر دیجیتال با ارزش افزوده صفر، یکی از اصلی ترین بحران های اقتصادی است، که تمام بخش های اقتصاد ایران را تحت تاثیر مخرب قرار می دهد.

ما از ترس کاهش ارزش دارایی های مان داریم در بازاری سرمایه گذاری می کنیم که ارزش افزوده صفر مطلق دارد. این هیچ نشانه ایی از فرهیختگی و توسعه یافتگی ندارد.

#ما_داریم_از_ترس_مرگ_خودکشی_می_کنیم.

ما اکنون بجایی مبارزه و مخالفت شدید با این پدیده شوم، داریم همراهی می کنیم و با هر نوسان بخشی از سرمایه های خود را از دست می دهیم.

همه سرمایه گذاری های ما در بازار ارز یک شغل ایجاد نخواهد کرد و کسانی که سرمایه های کشور را در این بخش رسوب کردند باید پاسخگوی فقر و بیکاری و تورم و رکود و تمام شاخص های منفی اقتصادی و اجتماعی در کشور باشند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان