بازیچه بریتانیا !
بازیچه بریتانیا !

  گفت: این غول افسار گسیختۀ تورُّم به کجا می رود؟ و روند گرانی مایحتاج مردم کی به ثبات اقتصادی می رسد؟ گفتم: این ها همه نتیجۀ توطئۀ دشمن است! گفت: اتّفاقاً رابرت موگابه رئیس جمهور خودکامه کشور آفریقایی زیمبابوه که مدت ۲۸ سال حکومت مستبدانه خود را بر مردم محروم آن کشور تحمیل کرده […]

 

گفت: این غول افسار گسیختۀ تورُّم به کجا می رود؟ و روند گرانی مایحتاج مردم کی به ثبات اقتصادی می رسد؟

گفتم: این ها همه نتیجۀ توطئۀ دشمن است!

گفت: اتّفاقاً رابرت موگابه رئیس جمهور خودکامه کشور آفریقایی زیمبابوه که مدت ۲۸ سال حکومت مستبدانه خود را بر مردم محروم آن کشور تحمیل کرده و با مدیریت سوء اقتصادی خود تورم را به یکصد هزار درصد!! رسانده بود مخالفان و منتقدان خود را بازیچه دست بریتانیا می نامید!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان