بازگشت راه هفتگی طلای سیاه در آخرین روز سال‌
بازگشت راه هفتگی طلای سیاه در آخرین روز سال‌

در آخرین روز سال میلادی ۲۰۱۹بهای نفت‌خام بیش از یک درصد کاهش و راه رفته در طول هفته پایانی سال را یکباره برگشت.

بازگشت راه هفتگی طلای سیاه در آخرین روز سال‌