بارش باران در جاده‌های ۲۱ استان
بارش باران در جاده‌های ۲۱ استان

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وضعیت جاده‌های کشور را در بارش‌های پیش رو گزارش کرد:...

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وضعیت جاده‌های کشور را در بارش‌های پیش رو گزارش کرد:

٢١ استان با مداخلات جوی و بارش باران مواجه خواهند شد
بارش‌ها در غرب کشور به ۱۱۰ میلیمتر خواهد رسید
هموطنان از سفرهای غیرضروری اجتناب کرده و نکات بهداشتی را در طول سفرهای ضروری و مجاز رعایت کنند.