این فقط کشاورزی ما نیست که مدفون می شود
این فقط کشاورزی ما نیست که مدفون می شود

این فقط كشاورزي ما نیست که مدفون می‌شود؛ این اخلاق، درایت و علم است که در پای آزمندی و جهالت نماينده ما ذبح می‌شود!

در حالی کشاورز ما به مرحله ای رسیده تا دانش گستری در محیط کشاورزی، پیوند کشاورزان، روستاییان، فعالان و شاغلان امر کشاورزی به دانش و تجربه و هم افزایی و ارتباط با یکدیگر برای خلق یک راهبرد پایدار به نام تامین امنیت غذایی کشور گام بر می دارد سازمان آب استان منع کشت را به استاندار خوزستان نسبت داد تا باز هم در ایجاد توسعه و تحول در کشاورزی و امنیت غذایی جوامع محلی استان با دستور استاندار ما تعطیل و موانع جدیدی برای کشت این فصل خلق شود.

هم اکنون کارشناسان دلسوز ما در حال یاری رساندن به جامعه کشاورزی در یافتن راهکارها و اقدام مشترک در راهکارهای همچون ؛
توانمندسازی ساختار و تشکیلات مردم نهاد کشاورزی
تقویت نقش آفرینی صاحبان دانش مهندسی و افزایش نفوذ دانش در محیط کشاورزی
افزایش جذب سرمایه های مردمی (ارتقاء شاخص سرمایه پذیری) در بخش کشاورزی
مردمی کردن بهره وری کشاورزی و انتفاع اقتصادی کشاورزان از نتایج آن
نظام مند سازی فعالیت های کشاورزی در راستای توسعه پایدار
اما تمام این راهکارها با یک کاغذبازی به نام ممنوعیت کشت به باد هوا رفته و باز هم این کشاورز خوزستانی است که تنها مانده و نمایندگانی که تاکنون نسبت به مجمع و اتحادیه های کشاورزی استان بی خیال و بی احساس بوده وباید گفت که این اخلاق، درایت و علم کشاورز و کارشناسان آنهاست که در پای آزمندی و جهالت و بی خبری نماینده ما ذبح می‌شود!

جواد الهایی سحر