اولین بودن واولین ماندن نشان ازتلاش وکوشش است
اولین بودن واولین ماندن نشان ازتلاش وکوشش است

به گزارش اقتصاددان آقای دکترسیدهدایت الله عبدی زاده مدیرعامل شرکت شهرصنعتی البرز در پیامی ضمن تبریک سالروز تاسیس شرکت شهرصنعتی البرز بابیان اینکه بانگاهی به گزارش عملکرد سال های گذشته میتوان اعلام نمودکه وضع موجود شرکت هرچندبهتراز گذشته است ودر موقعیت خوبی نسبت به قبل قرارداریم،ولی برای رسیدن به وضع مطلوب راه سختی درپیش داریم […]

به گزارش اقتصاددان آقای دکترسیدهدایت الله عبدی زاده مدیرعامل شرکت شهرصنعتی البرز در پیامی ضمن تبریک سالروز تاسیس شرکت شهرصنعتی البرز بابیان اینکه بانگاهی به گزارش عملکرد سال های گذشته میتوان اعلام نمودکه وضع موجود شرکت هرچندبهتراز گذشته است ودر موقعیت خوبی نسبت به قبل قرارداریم،ولی برای رسیدن به وضع مطلوب راه سختی درپیش داریم که به همت همکاران درشرکت این مهم دور از دسترس نیست وبا پشتکار و کوشش وتلاش همه مجموعه میتوان در راه تعالی شرکت قدم های هرچه موثرتر از گذشته برداشت وبه قله های رفیع وجایگاهی در خور نام شهرصنعتی البرز به عنوان اولین وسرسبزترین شهر صنعتی کشور نائل شد.
🔸 ایشان در ادامه گفتند که ما درهمین راستا وبه زودی چندپروژه مهم ازجمله کلنگ زنی نمایشگاه دائمی صنعت،طراحی واحداث جاده سلامت، زیرسازی وبازسازی خیابان های شهرصنعتی را در دستور کار داریم واز آنها بهره برداری میکنیم.
آقای عبدی زاده:همه ما باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا این امانتی که از گذشته گان به ما رسیده را به نحوه احسن وبا وضعیت مطلوب برای آینده گان نگهداری کرده وبه دستشان برسانیم.
در پایان از تمام صاحبان صنایع وکارآفرین ها و کارگرانی که در این نیم قرنی که گذشت، نگذاشتن چراغ صنعت در این شهرخاموش شود وهمیشه ودر همه شرایط باجان ودل پای کار ایستادند قدردانی میکنم ودستان زحمت کششان رابه گرمی میفشارم.