اهمیت خوشبختی مردم از دیدگاه آقای «شی»
اهمیت خوشبختی مردم از دیدگاه آقای «شی»

هزاران سال است دولتمردان، دانشمندان و روشنفکران چینی به این موضوع اولیه در حکمرانی کشور پرداخته که مهم‌ترین زیربنای کشور چیست؟ از دیدگاه «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین پاسخ سوال بالا بسیار ساده است؛ زندگی خوشبخت برای مردم.

وی هفته گذشته طی سفر به استان «های نان» در جنوب چین از خانه «وانگ بو هه» یکی از روستاییان گروه قومیتی «لی» بازدید و در روند خشک کردن برگ جای در کارگاه چای او شرکت کرد.

این گونه بازدیدها در طی سفرهای داخلی آقای شی به دفعات تکرار شده است.

رئیس جمهور چین در سال ۲۰۱۳ به یکی از روستای اقلیت قومی «میائو» در کوهستان‌های استان «هو نان» سفر کرد. در آنجا هم او به خانه «شی چی وِن» رفت و درباره غذا و غلات آن خانه سوالاتی پرسید. وقتی شی جین پینگ جوان بود هفت سال را در روستای «لیانگ جیا هه» یکی از روستاهای در آن زمان محرومِ استان «شان شی» سپری کرده بود.

آقای شی پس از دیدن و درک دشواری زندگی‌های مردم در آن کوهستانِ ملال‌آور تصمیم گرفت که یک کارمند دولت شود و اقدامات مثمر ثمری برای مردم انجام دهد.

وی در این باره تاکید کرد: من نگرانی‌های بزرگ مردم مثل آموزش،‌ اشتغال، درآمد، تامین اجتماعی، بهداشت، خدمات دوران سالمندی، خانه‌داری و محیط زیست را می‌دانم.

او به عنوان رهبر کشور از مقامات در تمام سطوح خواست به طور مداوم از اعماق جان به نگرانی‌ها و منافع مردم رسیدگی کنند و نفع مردم را به عنوان بزرگترین موفقیت کاری خود قلمداد نمایند.

«وانگ دلی» ساکن یکی از روستاهای کوهستانی در استان «گوانگ‌شی» وقتی پذیرای رئیس جمهور چین در بهان ۲۰۲۱ در خانه‌اش شد، گفت: شما با مشغله کاری فراوان باز هم برای دیدن ما وقت اختصاص می‌دهید. ما واقعا قدردان این محبت شما هستیم.

شی در پاسخ به وانگ گفت: این دقیقا همان چیزی است که من باید برای آن سرم شلوغ باشد. زندگی خوشبت برای مردم—این مهم‌ترین اصل برای کشور چین است
ز.