انتظارات مردم از اقتصاددانان و مسئولیت اجتماعی آنان
انتظارات مردم از اقتصاددانان و مسئولیت اجتماعی آنان

انجمن اقتصاددان ایران « انتظارات مردم از اقتصاددانان و مسئولیت اجتماعی آنان» به صورت مجازی برگزار می کند. اختصاصی اقتصاددان: انجمن اقتصاددان ایران با موضوعیت  ( انتظارات مردم از اقتصاددانان و مسئولیت اجتماعی آنان) در روزهای زیر از طریق نرم افزار آدوب کانکت پخش می شود. روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰ بصورت زنده با […]

انجمن اقتصاددان ایران « انتظارات مردم از اقتصاددانان و مسئولیت اجتماعی آنان» به صورت مجازی برگزار می کند.

اختصاصی اقتصاددان: انجمن اقتصاددان ایران با موضوعیت  ( انتظارات مردم از اقتصاددانان و مسئولیت اجتماعی آنان) در روزهای زیر از طریق نرم افزار آدوب کانکت پخش می شود.

روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰ بصورت زنده با سخنرانی  جناب آقای دکتر محسن رنانی

روز چهارشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۰ بصورت زنده با سخنرانی  جناب آقای دکتر بهروز هادی زنوز

روز پنجشنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۰ بصورت زنده با سخنرانی  جناب آقای دکترمسعود نیلی

 

 

این جلسات که در ساعت ۱۹  همان روز برگزار می شود، در پخش زنده  با سخنرانی  جناب آقای دکتر محسن رنانی  و جناب آقای دکتر بهروز هادی زنوز  و جناب آقای دکترمسعود نیلی ، با محوریت انتظارات مردم از اقتصاددانان و مسئولیت اجتماعی آنان ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

شرکت برای عموم علاقه مندان و رسانه های گروهی آزاد است.

علاقه مندان می توانند سخنرانی انجمن اقتصاددان ایران را از طریق نرم افزار آدوب کانکت لینک زیر دنبال نمایند.

http://meeting.scu.ac.ir/iea

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع