امکان آگاهی شهروندان از فرایند‌های مالیاتی
امکان آگاهی شهروندان از فرایند‌های مالیاتی

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: درگاه اینترنی my.tax.gov.ir برای آگاهی شهروندان از هرگونه فرایند مالیاتی آن‌ها راه اندازی شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: درگاه اینترنی my.tax.gov.ir برای آگاهی شهروندان از هرگونه فرایند مالیاتی آن‌ها راه اندازی شده است.

اقتصاددان: برزگری در ارتباط تصویری با برنامه روی خط خبر این شبکه با اشاره به اجری طرح و فرآیند جدید مالیاتی دستگاههای کارت خوان ها، افزود: بر اساس آخرین آمارها، ۵۰۰ هزار مورد از دستگاه‌های کارت خوان‌ها به ما مراجعه و تعیین تکلیف اولیه شدند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در ادامه اظهار کرد: از این ۵۰۰ هزار مورد، ۱۶۰ هزار آن تعیین تکلیفشان نهایی، اعلام و درخواست کردند که دستگاههای کارت خوان هایشان به پرونده مالیاتی متصل و یا قطع شود.

برزگری گفت: درگاه اینترنی my.tax.gov.ir برای آگاهی شهروندان از هرگونه فرآیند مالیاتی آن‌ها راه اندازی شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: دارندگان دستگاه‌های کارتخوان هم می‌توانند درباره ایجاد، اتصال و یا حذف دستگاه به این درگاه مراجعه کنند.