شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین عصر 18 خرداد هنگام بازدید از روستای تبتی نشین «گولوزانگما» در استان «چینگ های» گفت: امور کوچک مردم را کارهای بزرگ خود تلقی می کنیم

> رهبر چین به اهالی این روستا گفت: همه ما برادر و خواهر و اعضای یک خانواده هستیم و من باور دارم همه ما به عنوان یک ملت متحد تا زمان فرا رسیدن صدمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین قدرتمندتر می شویم؛ همه اقوام کشور مثل دانه های انار در کنار هم هستند و معتقدم فردای تابناکی خواهیم داشت.

روستای «گولوزانگما» با ۲۴۰۰ نفر جمعیت، یک روستای تبتی نشین متکی بر دامپروری است. نام این روستا در سال ۲۰۱۷ از فهرست روستاهای فقیر کشور خارج شد.

بعد از ظهر روز دوشنبه ، شی جین پینگ سفر خود را به استان چینگ هایی آغاز کرد. وی در روز اول از مجتمع مسکونی «ون تینگ شیانگ» بازدید کرد.مجتمع مسکونی اساسیترین واحد شهرهای چین است و با زندگی مردم ارتباط دارد. شی جین پینگ همواره به زندگی مردم به عنوان یکی از کلیدهای حاکمیت چین اهمیت داده است. وی از هجدهمین دور کنگره ملی حزب کمونیست چین در بازدیدهای خود بارها برای آشنایی با زندگی مردم به مجتمعهای مسکونی رفته است. او بارها تاکید کرده است که زندگی مردم بزرگترین سیاست است و باید کارهای کوچک مربوط به مردم را کار بزرگ خودمان تلقی کنیم.

سفر شی جین پینگ به استان چینگ هایی واقع در غرب چین در آستانه مراسم بزرگداشت صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین انجام میشود. تقویت کار حزبی سازی در سطح پایه یکی از نکات مهم مورد توجه رهبر چین در این سفر است.

وی تاکید کرد: برای مدیریت مطلوب یک مجتمع مسکونی، به نهادهای پایه ای به رهبری حزب نیازمند است. مجتمع مسکونی باید خدمت به مردم را به خوبی انجام دهد و خودگردانی توده ها را به خوبی سازماندهی کند.

بعد از ظهر همین روز، شی جین پینگ در بازدید خود از شرکت گروه فرش «شنگ یوان» استان چینگ هایی گفت: صنعت فرش تبت صنعتی مناسب برای چینگ هایی است و میتواند در فقرزدایی و کمک به شکوفایی روستاها و همچنین کمک به همبستگی اقوام مختلف نقش ایفا کند. وی ابراز امیدواری کرد که چینگ هایی با توسعه بیشتر این صنایع ویژه منطقه، با نوآوری توسعه بهتری بیابد.