اقتصاد گردشگری در ترکیه، چالش یا موقعیت؟
اقتصاد گردشگری در ترکیه، چالش یا موقعیت؟

گفته می شود حمایت روسیه از ترکیه در حوزه گردشگری در دستورکار پوتین قرار گرفته است. در بیانه ای هم که پوتین و اردوغان صادر کردند گفته می شود که سهم گردشگری کشورهای مشرک المنافع به رهبری روسیه در 2021 از 29 درصد به 36 درصد رسیده است. روزنامه توریسم گازته نوشت که ترکیه در دوران کرونا فصل سخت گردشگری را پشت سر گذاشته در این دوره به روسیه نزدیک شده است.

• ترکیه در فهرست کشورهای امن گردشگری برای اتحادیه اروپا نیست.
• ترکیه در گردشگری نگاهش به روسیه است.
• گردشگر اروپایی در ترکیه کمتر شده است.
بعد از نشست پوتین با اردوغان در سوجی رادیو دویچه وله آلمان اعلام کرد که ترکیه در حوزه گردشگری سر خود را از اتحادیه اروپا برگردانده است.
گفته می شود حمایت روسیه از ترکیه در حوزه گردشگری در دستورکار پوتین قرار گرفته است. در بیانه ای هم که پوتین و اردوغان صادر کردند گفته می شود که سهم گردشگری کشورهای مشرک المنافع به رهبری روسیه در ۲۰۲۱ از ۲۹ درصد به ۳۶ درصد رسیده است. روزنامه توریسم گازته نوشت که ترکیه در دوران کرونا فصل سخت گردشگری را پشت سر گذاشته در این دوره به روسیه نزدیک شده است.
آتش سوزی جنگل های حوزه دریای مدیترانه و اژه امید گردشگری را تضعیف کرد با این که تاثیر این آتش سوزی بعد از مدتی برطرف شد ولی بازارهای اصلی گردشگری ترکیه یعنی آلمان، انگلیس، فرانسه این کشور را به عنوان حوزه خطرناک در کرونا شناختند.
با این که ارزش لیر در برابر یورو به شدت پایین آمد ولی این شرایط نیز به جلب و جذب گردشگر از حوزه اتحادیه اروپا نیانجامید.
حال استراتژی گردشگری ترکیه به سوی اکراین و روسیه تغییر موضع داده است و هم اکنون گردشگران از حوزه آسیای میانه، کشورهای مشرک المنافع تحت حمایت روسیه، در حال جایگزینی کشورهای اتحادیه اروپا است.
بر اساس داده های وزارت گردشگری ترکیه در سال ۲۰۲۰ فقط توانست ۷/۱۲ میلیون نفر گردشگر را پذیرایی کند در حالی که در ۲۰۱۹ تعداد گردشگران ترکیه ۴۵ میلیون نفر بود و در ۲۰۲۰ تعداد گردشگر روسیه ۹۰۶ هزار نفر بود و آلمان ۶۱۱ هزار و اکراین با ۳۲۴ هزار نفر در ردیف های اول الی سوم بودند و کشور چهارم و پنجم بلغارستان و ایران.
تمرکز برنامه ریزان گردشگری ترکیه برای فصل جدید ۷۰ درصد از بازار روسیه و کشورهای مشترک المنافع تحت حمایت است.
انگلستان یکی از بازارهای برتر گردشگری ترکیه این کشور را در ماه مه ۲۰۲۱ در فهرست قرمز قرار داده بود و ممنوعیت سفر به ترکیه را در تمام طول فصل تابستان در لیست قرمز خود قرار داد و اولین کاروان ۴ ماه بعد در آنتالیا فرو آمدند. فرانسه نیز که ترکیه را از لیست قرمز حذف کرده بود از ماه اوت ۲ ماه دیگر در لیست قرمز قرار داد.
ترکیه در فهرست کشورهای امن برای اتحادیه اروپا نیست در حالی که روسیه همه محدودیت ها را برای مسافرت و گردشگری از ترکیه را حذف کرد آلمان ترکیه را از کشورهای با ریسک بالا حذف و در گروه کشورهای خطرناک قرار داد.
روسیه و اکراین دو کشوری بودند که در فصل گردشگری با وجود همه گیری کرونا و آتش سوزی های مکرر در تابستان بیشترین گردشگر را به ترکیه فرستادند.

م. حاجی زاده

  • نویسنده : دکتر سید جلال ابراهیمی، مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه