افزایش ۳/۵ تا ۴ برابری قیمت برخی اقلام خوراک دامی طی دو سال
افزایش ۳/۵ تا ۴ برابری قیمت برخی اقلام خوراک دامی طی دو سال

طی دو سال گذشته قیمت برخی اقلام خوراکی دامی بین ۳/۵ تا ۴ برابر شده است.

طی دو سال گذشته قیمت برخی اقلام خوراکی دامی بین ۳/۵ تا ۴ برابر شده است.

اقتصاددان: آمارها نشان می‌دهد از فروردین ۱۳۹۹ تا اسفند سال ۱۴۰۰ قیمت برخی اقلام خوراکی دامی بین ۳/۵ تا ۴ برابر شده است.

در این مدت قیمت کاه ۴/۱ برابر، یونجه ۳/۲ برابر و جو دامی ۴/۳ برابر شده است.

 افزایش ۳/۵ تا ۴ برابری قیمت برخی اقلام خوراک دامی طی دو سال

قابل ذکر است در این بازه زمانی قیمت دام زنده ۱/۵ برابر شده که دامداران بر همین اساس می‌گویند با ادامه روند فعلی، صنعت دامپروی در ایران ممکن است دچار بحران جدی شود.