اعتراض به سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
اعتراض به سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

اعتراض کانونهای سی و شش گانه کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور خطاب به سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص عدم اجرای صحیح متناسب سازی و....

اعتراض کانونهای سی و شش گانه کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور خطاب به سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص عدم اجرای صحیح متناسب سازی و اعمال ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی که جزو تعهدات کارفرمایی سازمان میباشد.

اقتصاددان: کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور طی نامه ای ضمن اشاره به عدم اجرای صحیح متناسب سازی و اعمال ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی سازمان برای سال ۱۴۰۰ که ناشی از آشفتگی در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری سازمان تامین اجتماعی می باشد درخواست نموده اند تا نسبت به تجدید نظر و اجرای صحیح آن اقدام گردد. متن کامل نامه در ادامه آمده است.

پی دی اف اصل اعتراض نامه : اعتراض به سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

 اعتراض به سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

 اعتراض به سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی