اسم این کشور چیست؟
اسم این کشور چیست؟

  گفت : تو دوست داری در کشوری زندگی کنی که چهارمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر سوخت فسیلی! و پنجمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر منابع طبیعی باشد! و با یک درصد جمعیت جهان، بیش از هفت درصد از منابع طبیعی دنیا را در اختیار داشته باشد؟ گفتم: این که آرزوی هر شهروند جهانی […]

 

گفت : تو دوست داری در کشوری زندگی کنی که چهارمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر سوخت فسیلی! و پنجمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر منابع طبیعی باشد!

و با یک درصد جمعیت جهان، بیش از هفت درصد از منابع طبیعی دنیا را در اختیار داشته باشد؟

گفتم: این که آرزوی هر شهروند جهانی است!به نظر من حتّی اروپایی ها و آمریکایی ها هم آرزو دارند شهروند چنین کشوری باشند! چون قطعاً شهروندان این کشور حدّاقل هفت برابر یک شهروند جهانی رفاه و آسایش دارند!

گفت: اسم این کشور را می دانی؟

گفتم : اروپایی است یا آمریکایی؟

گفت: هیچ کدام! اسم این کشور «ایران» است!

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت، می‌گوید که «۶۰ درصد» جمعیت ایران زیر خط «فقر فرضی» قرار دارند.

او افزود: «وقتی مجلس تصمیم گرفت یارانه بدهد اعلام کرد به ۶۰ میلیون نفر تعلق می‌گیرد که این میزان حدود ۷۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، یعنی ما می‌پذیریم ۷۳ درصد مردم ایران مستحق اعانه هستند».

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان