استاندار محترم خوزستان تولید و صنایع کوچک را…
استاندار محترم خوزستان تولید و صنایع کوچک را…

استاندار محترم خوزستان تولید و صنایع کوچک را در اولویت برنامه هایتان قرار دهید

در این ایام که نه ، بلکه سالهاست تولید گرفتار شعارهای بی نتیجه گشته و تولید کنندگان هر ساله و همواره پس از شعار سال خوشحال ، خرسند ، خشنود از اینکه باز بر سر انان منت نهاد و محور شعار هستند و یحتمل ، امسال توفیق خدمت به آنان رسیده با خود میگویند این تو بمیری با باقی تو بمیری ها متفاوت است احتمالا امسال عزمشان برای خدمت به صنایع کوچک جزم‌ است ، اما زهی خیال باطل .
دیری نمی پاید که این خشنودی تبدیل به یاس و نا امیدی میگردد ، زیرا وقتی مدیران همان افراد بی برنامه و فاقد عملکرد بهینه سالیان گذشته هستند و عملکرد آنان کما فی السابق میباشد و هر چه در چنته داشته اند بروز داده و نتیجه ای حاصل نگشته چه انتظاری از آنان میشود طلب نمود ؟؟
جناب آقای استاندار تولید و صنعت مفلوک خوزستان سال هاست که در گیر بی برنامه گی مدیران و متولیان گشته ، با حضور شما منتظر یک تغییر نگرش در این خصوص بودیم .
اما هر چقدر بی صبرانه منتظر جلسه ای رفع موانع و جلسه هم اندیشی و جلسه ……با صاحبان صنایع ماندیم خبری نشد که نشد ، هر چه به اخبار و خبرها های واصله چشم دوختیم از پیگیری حاشیه نشینی شهر ها گرفته تا روستاها و مشکلات و معضلات حاشیه ای و نشست با هر طیف و صنف ، تا ورزش و نمایندگان احزاب و در نهایت بازدید از شملچه و برنامه ریزی در خصوص پیاده روی اربعین حسینی (ع) و .‌‌‌….اما در این میان هیچ نامی از جلسه ای با صاحبان صنایع یا تولید کنندگان مفلوکی که اسما رزمندگان خط مقدم جهاد اقتصادی هستند ولی رسما آبدارچی خط چهارم جنگ هم محسوب نمیشوند نداشته اید . چرا ؟؟
میدانید چرا ؟؟ اجازه دهید این حقیر پاسخ دهم
زیرا هیچ قشری بدبخت تر و مفلوک تر و بیچاره تر از تولید کنند نبوده و نخواهد بود از آن جهت بیچاره را در جمله گنجاندم چون بیچاره هیچ راه و چاره ای ندارد
در بوروکراسی اداری حیران و سرگردان و دربدر رفع موانع و مشکلات ساختاری اداری در تامین مواد اولیه هر روز با یک قیمت جدید و کمبود مواد اولیه ، عدم حمایت مسئولین و متولیان امر ، نبود امنیت سرمایه گذاری ، هجوم غافلگیرانه ادارات و سازمان ها به واحد های تولید به مثابه دشمن و اخذ انواع و اقسام واریزی های متفاوت از قبیل استاندارد ، غذا و دارو ، آزمایشگاههای متفاوت ، مالیات ، ارزش افزوده و بیمه، برق ، آب گاز . عوارض شهرک ها ، عوارض پروانه و هزاران عوارض دیگر …… عدم حمایت سیستم بانکی و پولی کشور از واحد های تولیدی ، عدم توجه و برنامه ریزی اصولی در جهت توسعه صنایع کوچک و…. همه اینها دست در دست هم نهاد تا صاحبان صنایع کوچک را زمینگیر و ورشکست نماید اما در این میان دریغ از یک توجه .
مگر نه اینکه شعار سال در خصوص این قشر بینوا و دردمند و مایوس از همه جا رانده بوده است ، پس چرا آنان در هیچ کجای برنامه هایتان جایی نداشته اند ؟؟؟
جناب آقای استاندار تولید در کجای تفکر و اندیشه شما نقش بسته که برای رفع موانع آن کوشش و تلاشی نمیشود و برنامه ای ارائه نمیشود ؟
جناب استاندار محترم
باور بفرماید تولید با خود توسعه و آبادانی میاورد ،
ارز اور است ،
و اشتغال فراوان در پی دارد ،
شاخص اقتصادی را بالا میبرد ،
و چرخ اقتصاد شکوفا میگردد ،
شهر و روستا به واسطه تولید به توسعه متوازن میرسد و صادرات رونق میگیرد
جامعه از قبل آن به کسب درآمد و رفاه آسایش میرسد و
بیکاری با انزوا میرود و
آسیب های اجتماعی کم و کمتر میشود
نیروی انتظامی و دادگستری ها از پرونده های آسیب های اجتماعی ، طلاق ، دزدی ، اعتیاد و..‌….رهایی میابد
با توجه به این همه محاسن در تولید و صنایع کوچک نمیدانم چرا هیچکس دلسوز چنین مقوله مهمی نیست .
در دنیا مدرنیته صنایع کوچک حرف اول و اخر‌ را میزند و کشورهای توسعه یافته دنیا تمام تفکر و اندیشه خویش را در این‌ مسیر گماشته اند و عزم‌ خویش را برای ایجاد و احیای صنایع کوچک جزم کرده اند .اما در این میان مدیران و متولیان ما بی تفاوت نسبت به مقوله تولید .
ظاهر باید برای نجات تولید و صنایع کوچک دست به دامان خدا شویم زیرا موانع تولید انقدر‌ پیچیده و گسترده است که اندیشه اش حتی آدم را به جنون می کشاند برای همین است که هیچکس حاضر نیست برای رفع موانع تولید حتی جلسه ای ناچیز برگذار نماید چه رسد به رفع موانع آن البته این بی توجهی نه حاصل کار شماست بلکه نتیجه سالها بی برنامه گی و رفع مسئولیت مرکز‌نشینان از تولید است و درب بر روی همین پاشنه می چرخد خوزستان که دیگر نور علی نور است و در بی برنامه گی‌ زبانزد خاص و عام.
العاقبه للمتقین اللهم و اجعلنا من للمتقین

منصور‌فاضلی
عضو شورای عالی مرکزی مجمع متخصصین خوزستان

دو استکان چای داغ