از ۱.۲میلیون یورو جواهرات سرقت شده چه خبر؟
از ۱.۲میلیون یورو جواهرات سرقت شده چه خبر؟

اخیرا مجموعه‌ای از آثار گرانقیمت تاریخی از موزه جواهرات شهر درسدن به سرقت رفت....

اخیرا مجموعه‌ای از آثار گرانقیمت تاریخی از موزه جواهرات شهر درسدن به سرقت رفت. سرقت اشیای هنری هر چند شاید با کمی مهارت کار دشواری نباشد، اما فروختن آثار دزدی در بازار به هیچ‌وجه آسان نیست. این آثار هنری مسروقه به دلیل اینکه شناخته شده و بی‌نظیر هستند، خریداران زیادی ندارند. ارزش این مجموعه جواهرات حداقل ۱.۲ میلیون یورو تخمین زده شده است.