انتشار همزمان نامه وزیر اقتصاد با افشای فیش های نجومی؟
انتشار همزمان نامه وزیر اقتصاد با افشای فیش های نجومی؟

در نامه دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی توجه وزیر به اصل *شفافیت* در پرداختها یعنی درج تمام پرداختها به کارکنان در حکم و فیش ایشان که بالتبع در مورد کل کارکنان دولت باید اتفاق بیوفتد بوده است. وی با بیان این که در این نامه علاوه بر شفافیت ،هدف مهم دیگر توسعه فرهنگ *صرفه جویی* در بین کارکنان وزارتخانه بوده است

از همزمانی انتشار نامه وزیر اقتصاد با افشای فیش های نجومی تا القای افزایش ۵۰ درصدی حقوق
یک کارشناس آگاه به قانون خدمات کشوری در گفت و گو با اقتصادان گفت:
پر واضح هست که قرار نیست حقوق کارکنان وزارت اقتصاد ۵۰ درصد افزایش یابد.
وی تصریح کرد: درست بعد از طرح فیش های نجومی، این نامه وزیر اقتصاد که ماه قبل ارسال شده بود رسانه ای شد!! ربط دادن این دو به هم، با هدف تخریب طراحی شده و البته اجحاف در حق کارکنان خدوم دولت و وزارت اقتصاد بود. این کارشناس آگاه و خبره القای افزایش ۵۰ درصد حقوق کارکنان وزارتخانه را خلاف واقع دانست و افزود:
هر کس کمی در موضوعات حقوق و دستمزد کارکنان دولت اطلاع داشته باشد این شایعه را رد کرده و همچنین القای ایجاد بار مالی جدید برای دولت نیز خلاف واقع هست و کاملا در نامه به این موضوع اشاره شده که محل تامین اعتبار کجاست.
وی گفت: القای درخواستی فراتر از قانون و با نگاهی بخشی نیز اجحاف در حق قانون بوده و لازم است نخبگان عرصه حقوق و دستمزد روشنگری لازم در ابعاد پنهان این نامه را انجام دهند
در نامه دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی توجه وزیر به اصل *شفافیت* در پرداختها یعنی درج تمام پرداختها به کارکنان در حکم و فیش ایشان که بالتبع در مورد کل کارکنان دولت باید اتفاق بیوفتد بوده است. وی با بیان این که در این نامه علاوه بر شفافیت ،هدف مهم دیگر توسعه فرهنگ *صرفه جویی* در بین کارکنان وزارتخانه بوده است، ایشان تأکید کرد: توجه به قانون گرایی و پیگیری مطالبات کارکنان از طرق قانونی و صیانت از کارکنان خدوم دولت از اصول دیگر پنهان این نامه بوده که بدلیل حواشی بوجود آمده کمتر بدان پرداخته شده است.
به گفته وی اصل *عدالت در پرداختها* نیز مورد نظر وزیر اقتصاد بوده چراکه طبق قانون، پرداخت به ذینفع نهایی بطور مستقیم و از طریق خزانه و با رعایت قوانینی همچون رعایت سقف پرداختها انجام می گیرد .
این کارشناس ارشد حقوق و دستمزد اضافه کرد؛
با یک نگاه کوچک به پرداختها می توان به تفاوت بین پرداخت به کارکنان دستگاه های مختلف پی برد و باید برای این مساله چاره اندیشی کرد .
ح