اروپا برای امنیت کشتی‌هایش باید به ما خراج بدهد
اروپا برای امنیت کشتی‌هایش باید به ما خراج بدهد

نماینده اصفهان در مجلس به تروریستی خواندن سپاه توسط پارلمان اروپا واکنش نشان داد.

نماینده اصفهان در مجلس به تروریستی خواندن سپاه توسط پارلمان اروپا واکنش نشان داد.

اقتصاددان: زهرا شیخی، نماینده اصفهان در مجلس در واکنش به تروریستی خواندن سپاه توسط پارلمان اروپا در توئیتی نوشت: وقت مماشات نیست. همه کشورهای جهان، عوارض عبور از تنگه ها را می گیرند. امنیت تنگه هرمز را سپاه مقتدر ایران تامین می کند و اروپا بابت امنیت کشتی هایش باید به ‎سپاه ما خراج دهد. جواب سیلی، سیلی است.

 اروپا برای امنیت کشتی‌هایش باید به ما خراج بدهد