ادامه تثبیت نرخ بین بانکی زیر ۱۵درصد اشتباه است/ تیر خلاص به اقتصاد کشور
ادامه تثبیت نرخ بین بانکی زیر ۱۵درصد اشتباه است/ تیر خلاص به اقتصاد کشور

یک کارشناس اقتصادی نوشت: نرخ بهره واقعی (نرخ سود منهای تورم) منفی ۲۰ درصد دلیل اصلی بهم ریختگی بازار ارز است. ۴۵ روز پیش که نرخ دلار ۱۶۲۰۰ تومان بود گفتم این نرخ بهره منفی سریعا باید با انتشار اوراق تصحیح شود. کاری نکردیم. حالا هم سریعا باید اقدام کنیم مگرنه ۴۵ روز دیگر غبطه بیشتری خواهیم خورد.

محمد صادق الحسینی کارشناس اقتصادی در صفحه شخص خود در ارتباط با نرخ بهره نوشت:نرخ بهره واقعی (نرخ سود منهای تورم) منفی ۲۰ درصد دلیل اصلی بهم ریختگی بازار ارز است. ۴۵ روز پیش که نرخ دلار ۱۶۲۰۰ تومان بود گفتم این نرخ بهره منفی سریعا باید با انتشار اوراق تصحیح شود. سریعا باید اوراق منتشر و نرخ سود بین بانکی به کانالی بالاتر هدایت شود. ادامه تثبیت نرخ بین بانکی زیر ۱۵درصد خطاست.

کاری نکردیم. حالا هم سریعا باید اقدام کنیم مگرنه ۴۵ روز دیگر غبطه بیشتری خواهیم خورد.

ادامه تثبیت نرخ بین بانکی زیر ۱۵درصد اشتباه است/ تیر خلاص به اقتصاد کشور