اختلاف جدی در تیم اقتصادی دولت
اختلاف جدی در تیم اقتصادی دولت

اقتصاددان: خبرها حکایت از اختلاف جدی در تیم اقتصادی دولت دارد. اختلافی که ریشه آن در بورس است. شنیده هاحکایت از آن دارد که بین تیم اقتصادی دولت بر سر تحولات بورس اختلاف نظر جدی وجود دارد. بورس عامل شکاف شد رئیس کل بانک مرکزی در مورد پیامدهای رشد بورس به شکل کنونی چندبار هشدار […]

اقتصاددان: خبرها حکایت از اختلاف جدی در تیم اقتصادی دولت دارد. اختلافی که ریشه آن در بورس است.

شنیده هاحکایت از آن دارد که بین تیم اقتصادی دولت بر سر تحولات بورس اختلاف نظر جدی وجود دارد.

بورس عامل شکاف شد

رئیس کل بانک مرکزی در مورد پیامدهای رشد بورس به شکل کنونی چندبار هشدار داده است اما وزیر اقتصاد بانگاه رئیس کل بانک مرکزی موافق نیست و همین اختلاف شکاف جدیدی در تیم اقتصادی ایجاد کرده است.

بورس عامل تورم است یا نرخ ارز؟

موضوع دیگر اختلاف برانگیز بین تیم اقتصادی، بحث روند تورم است در حالیکه سیاستگذار پولی تاکید دارد که کسری بودجه و منابع دولت یکی از دلایل کنونی قیمت تورم است، سازمان برنامه رشد نرخ دلار را عامل نوسان تورم در کوتاه مدت معرفی می کند.

بانک مرکزی معتقد است رشد بورس عامل تورم است اما سازمان برنامه و وزارت اقتصادی نرخ ارز را عامل آن می دانند.

ع/ اقتصادنیوز