احکام صادرکنندگان در بودجه‌۹۹/ معافیت مالیاتی مشروط به رفع تعهد ارزی
احکام صادرکنندگان در بودجه‌۹۹/ معافیت مالیاتی مشروط به رفع تعهد ارزی

طبق بودجه ۱۳۹۹، هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۹۸ و ۹۹ قابل اعمال نخواهد بود.

به گزارش اقتصاددان ، مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.

پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۷ و اصلاحات بعد آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

عبارت “ده برابر” در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای ۹۸ و ۹۹ به عبارت “سی برابر” اصلاح میشود.