اتوبان لالی الیگودرز و رویافروشی های نماینده …
اتوبان لالی الیگودرز و رویافروشی های نماینده …

آقای نماینده لطفا به شعور مردم بختیاری احترام بگذار و دست وابستگان سیاسی رسانه ای ات که به وقت انتخابات دلسوز لالی شده اند را از این شهر مظلوم بیرون بکش

ابوالفضل بابادی شوراب

در همان آغاز جریان سازی های رسانه ایِ احداث اتوبان الیگودرز به لالی، می دانستم پشت این جریان سازی ها کاملا انگیزه های سیاسی نهفته است، اما هرگز تصور نمی کردم نماینده ای که هیچ خیری برای مردم شجاع و فروتنِ لالی نداشته، بوسیله عوامل رسانه ای خود و جهت کسب محبوبیتی کاذب در انتخابات آتی، به چنین کارهایی دست بزند.

بله نگارنده نیز بعنوان یک شهروند بختیاری تبار که منطقه اجدادی اش در خوزستان، خطه لالی می باشد با ساخت اتوبان لالی الیگودرز شدیدا موافق است، اما مسئله بر سر جهت دهی افکار عمومی جامعه از مطالبات واقعی مثل اشتغال جوانان و ارتقای مدیران بومی لالی به یک مطالبه مبهم و شاید نشدنی است.

مسئله دیگر اینکه آیا لابی دولتی و بخش خصوصی اتوبان اندیمشک خرم آباد بی کار می نشیند تا اتوبانی در لالی و الیگودرز بعنوان رقیب تجاری اش احداث شود و منافع اقتصادی اش به خطر بیفتد؟شاید سنگ بزرگ آقای نماینده و فعالان رسانه ای وابسته به او، نشانه نزدن باشد و به نوعی بخواهند بگویند “می خواستم برای لالی کاری بکنم اما مافیا نگذاشت”!

آقای نماینده لطفا به شعور مردم بختیاری احترام بگذار و دست وابستگان سیاسی رسانه ای ات که به وقت انتخابات دلسوز لالی شده اند را از این شهر مظلوم بیرون بکش، تو اگر می خواستی برای لالی کاری بکنی در این دو سال انجام داده بودی و از نیروهای جوان و با تجربه لالی در مدیریت استفاده کرده بودی، همان کارهایی را که برای شهر محترم و همجوار با لالی، انجام داده ای!

ضمنا آن فعالان رسانه ای که در جهت خواست نماینده فعلی، رویافروشی می کنند و تز اتوبانی که هیچگاه دولت آن را نمی سازد را رسانه ای می کنند، بهتر است فاصله خود را با نماینده فعلی و عملکردش مشخص نمایند، تا مطمئن شویم این بازی نماینده برای پیروزی در انتخابات ۱۴۰۲ نیست!

بارگذاری مطلب توسط: ابوالفضل بابادی شوراب، سردبیر استانهای جنوبی رسانه اقتصاددان

  • نویسنده : ابوالفضل بابادی شوراب