آقای رئیس جمهور ؛ سیاست مهار تورّم پس از گذشت ۸سال چه شد؟
آقای رئیس جمهور ؛ سیاست مهار تورّم پس از گذشت ۸سال چه شد؟

چند روز پیش در مصاحبه ای تلویزیونی جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی عنوان فرمودند “بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سالهای ۹۸ و ۹۹ بخش هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملّی تامین شد که به زبان ساده تر به معنای چاپ پول است که […]

چند روز پیش در مصاحبه ای تلویزیونی جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی عنوان فرمودند “بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سالهای ۹۸ و ۹۹ بخش هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملّی تامین شد که به زبان ساده تر به معنای چاپ پول است که نتیجه اش تورّم است امّا بانک مرکزی کاری غیر از این نمی توانست انجام دهد!!”

جناب آقای دکتر همتی ضمن تشکّر از صداقت گفتار قابل ذکر است بانک مرکزی سهل الوصول ترین روش را انتخاب نمود و گرنه روش های متعدد برون رفت از این شرایط و موارد پیشنهادی اقتصاددان ها روی میز حضرتعالی است؟

این مصاحبه ریاست بانک مرکزی در تضاد با تاکیدات ریاست جمهوری در مصاحبه های مختلف مبنی بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ نمودن پول میباشد!!

جناب آقای روحانی ؛گرچه رشد پایه پولی را در حد اندک میدانید و فرمودید بحمدالله رشد پایه پولی جزئی و نشان دهنده حرکت صحیح اقتصاد کشور است ولی خود بهتر از هر شخصی به این موضوع واقف هستید که رشد پایه پولی واقعی در کشور چند برابر عدد و رقم اعلام شده توسط حضرتعالی میباشد!!

پایه پولی میزان اسکناس یا مسکوکی است که بانک مرکزی منتشر مینماید که در اختیار اشخاص ،بانک ها و موسسات اعتباری قرار میگیرد و یا به شکل مانده حساب اشخاص در بانک ها و..‌.

در واقع پایه پولی شامل دارایی های داخلی و خارجی بانک مرکزی میباشد.

حجم نقدینگی نیز شامل انواع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص خارج از نظام بانکی و همچنین سپرده گذاری های بانکی و ..میباشد.

با توجّه به انتشار پول توسط بانک مرکزی و همچنین اعطای وام از سوی بانکها این حجم نقدینگی در جامعه ایجاد میشود که مواردی همچون اعطای یارانه و کمک معیشتی نقدی و همسان سازی حقوق ها و تعدیل ها را هم شامل میشود.

✅ جناب آقای رئیس جمهور با توجه به سیاست بسط پولی دولت در سال ۱۴۰۰ امسال نیز امیدی بر مهار تورّم با دنبال نمودن این شیوه های غیر معقول و غیر معمول وجود ندارد همچنان که در سیاستگذاری تورّم در سال ۹۹ نیز به نرخ تورّم ۲۲ درصد تعیین شده دست نیافتیم و پارامترهای اساسی در این باره بیانگر نرخ تورّمی در حدود ۳۶/۴ درصدی را نمایان ساخت .

✅ جناب آقای روحانی ؛متغیرهایی همچون پایه پولی و حجم نقدینگی که بصورت مستقیم بر روی رشد قیمت کالا و خدمات تاثیر میگذارد اثر بسیار تعیین کننده ای بر ملتهب ساختن بازارهای دارایی همچون ارز ،مسکن،طلا و سکه و …‌میگذارد و با سیاست شعاری و پرهیز از انتشار آمارهای دقیق و عدم استفاده از راهکارهای علمی ،قابل اصلاح نیست ،همانطور که در طول ۸ سال گذشته شاهد اثرات زیان بار این تمهیدات خلق الساعه و شتابزده در سفره معیشتی مردم بوده ایم .

نویسنده : دکتر سهراب بختیار