آشنایی با حقوق مُکتَسبِه
آشنایی با حقوق مُکتَسبِه

دکتر محمد رسولی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : حقوق مکتسبه ، بخشی از حقوق مردم و شهروندان است که به طریق قانونی برای افراد ایجاد می‌شود. این دسته حقوق که طبق قانون به شهروند داده شده ،قابل نقض و فسخ از،سوی دولت و نهاد اداره نیست. برای مثال فرض کنیم […]

دکتر محمد رسولی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

حقوق مکتسبه ، بخشی از حقوق مردم و شهروندان است که به طریق قانونی برای افراد ایجاد می‌شود. این دسته حقوق که طبق قانون به شهروند داده شده ،قابل نقض و فسخ از،سوی دولت و نهاد اداره نیست.

برای مثال فرض کنیم شهرداری شرط لازم برای اجازه کاسبی به کسی را داشتن مغازه ی بیست متری می‌داند. شخصی با تهیه چنین مغازه ای پروانه ی کسب دریافت می کند. اما بعدش قانون شهرداری تغییر و برای همان شغل، شرط داشتن مغازه ی سی متری مصوب می‌شود. دز این حالت شهرداری و نهاد اداری نمی تواند به دارنده ی مغازه ی بیست متری متعرض شود یا مانع کسب او به این دلیل شود. چون او دارای حق مکتسب است.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع