آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان
آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان

آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان نشان داد که مجموع مبتلایان به ۲۹۲۱۴۵۶ نفر و تعداد قربانیان به ۲۰۳۲۸۹ نفر و مجموع بهبود یافتگان به ۸۳۷۰۰۳ نفر رسیده است.

آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان