سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹ Tuesday, 29 September , 2020
۷ ماموریت‌های نسل جوان
مهمترین ماموریت‌های نسل جوان برای گام دوم انقلاب ۱۸ آبان ۱۳۹۸

مهمترین ماموریت‌های نسل جوان برای گام دوم انقلاب

۱> حوزه علم و پژوهش: باید به قله‌ها دست یابیم. باید از مرز‌های کنونی دانش در مهمترین رشته‌ها عبور کنیم. به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمی شما به شدت بیمناک است، ناکام سازید ۲> حوزه معنویت و اخلاق: شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می‌آورد. این بی گمان محتاج جهاد و تلاش است؛ و این تلاش و جهاد بدون همراهی حکومت‌....