چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹ Wednesday, 27 January , 2021
۲ هزار تن سیب و پرتقال
کارنامه اقتصادی استان قزوین در سال رونق تولید ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

کارنامه اقتصادی استان قزوین در سال رونق تولید

استان قزوین در سال رونق تولید با وجود تمامی مضایق مالی، محدودیت‌های اعتباری و تحریم‌های ظالمانه رویدادهای اقتصادی بزرگی را رقم زد و به نمره قابل قبولی در بخش‌های مختلف کشاورزی، گردشگری، صنعتی و تولیدی دست یافت.