پنج شنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰ Thursday, 24 June , 2021
۲۲اردیبهشت۱۴۰۰منتشر | اقتصاددان
بازار کساد اوراق بدهی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
افزایش نرخ سود در همه سررسیدها

بازار کساد اوراق بدهی

امروز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ بازار معاملات اوراق بدهی دولت بسیار کساد بود و حجم معاملات بازهم به ۲۰۰ میلیارد تومان نرسید.