الزامات توسعه گیاهان دارویی؛ از بومی گرایی تا علمی بودن

الزامات توسعه گیاهان دارویی؛ از بومی گرایی تا علمی بودن

کهگیلویه و بویراحمد با بیش از ۴۰۰ گونه گیاه دارویی از مجموع ۲ هزار گونه گیاهی موجود در ایران ، یکی از مهمترین استان های کشور از این نظر است و می توان نام باغ گیاه شناسی ایران را بر آن گذاشت. این استان دارای ۴۶ گونه گیاهی بومی و سه گیاه دارویی کمیاب دنیا