پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
گروه های اجتماعی | اقتصاددان
پلورالیسم و صلح جهانی 22 آذر 1400

پلورالیسم و صلح جهانی

واژه پلورالیسم pluralism به معنای کثرت گرایی یا تکثرگرایی در حوزه‌های سیاسی. فرهنگی. ایدئولوژی و حتی اقتصادی می باشد.