چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Wednesday, 12 May , 2021
کف حقوق کارمندان | اقتصاددان
سقف و کف حقوق کارمندان دولت (سال ۱۴۰۰) ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

سقف و کف حقوق کارمندان دولت (سال ۱۴۰۰)

در سال ۱۴۰۰، با افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان دولت، حداقل افزایش حقوق ۷۰۰هزارتومان و حداکثر آن دومیلیون و ۵۰۰هزارتومان در نظر گرفته شده است. همچنین حقوق هیچ کارمندی کمتر از سه میلیون و ۵۰۰هزارتومان نخواهد بود.