پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
کفایت دارایی | اقتصاددان
الگوی جدید اقتصادی ترکیه 30 آذر 1400
دکتر سید جلال ابراهیمی رئیس مرکز مطالعات ایران و ترکیه

الگوی جدید اقتصادی ترکیه

در الگوی جدید اعلام شد که با افزایش صادرات و کاهش واردات ضمن ایجاد تعادل در تقاضا و عرضه اصلی ارز ضمن تشویق ورود سرمایه مستقیم خارجی، نرخ ارز و تامین مالی خارجی را ثبت خواهند کرد. در ادامه الگوی اقتصادی اعلام شده که با این سیاست ترکیه در برابر شوک های مالی خارجی محافظت خواهد شد. در این الگو، بیان شد که ترکیه مشکل کسری حساب جاری مزمن دارد و کسری حساب جاری در دوره‌های نرخ ارز پایین و بهره بالا افزایش می‌یابد و با تقاضای ارز اضافی ایجاد شده، نرخ ارز دوباره افزایش می‌یابد.