چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Wednesday, 18 May , 2022
کشور سالمند | اقتصاددان
۲۰ سال آینده، ایران پیرترین کشور منطقه می‌شود 06 آبان 1398
معاون پژوهشی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران:

۲۰ سال آینده، ایران پیرترین کشور منطقه می‌شود

معاون پژوهشی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: ایران در ۲۰ سال آینده سالمندترین کشور منطقه خواهد بود و در این راستا جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران با انجام تحقیقات و نیازسنجی به دنبال ارائه راهکار برای کاهش چالش‌های این جمعیت سالمند است.