جمعه, ۱ بهمن , ۱۴۰۰ Friday, 21 January , 2022
کشور‌های بدون نفت | اقتصاددان
معضلات اقتصاد دولتی و وابستگی نفتی 03 دی 1400

معضلات اقتصاد دولتی و وابستگی نفتی

نفت از یک طرف عامل توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و توانمندی‌های مالی و سرمایه‌ای دولت‌ها در طول تاریخ این کشور‌ها بوده است و از طرف دیگر عامل کرختی، تنبلی و وابستگی بیش از حد به این محصول و فاصله از سایر منابع و توانمندی‌های کشور بوده است.