شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
کشاورزی حفاظت شده | اقتصاددان
کشاورزی حفاظت شده؛ آینده صنعت کشاورزی امارات 24 آذر 1400

کشاورزی حفاظت شده؛ آینده صنعت کشاورزی امارات

 تولید بیشتر در مناطق کوچکتر با هزینه و آب کمتر   به منظور اجرای طرحهای کشاورزی محافظت شده، کشاورزان اماراتی در حال آموزش هستند تا مقدار بیشتری سبزیجات را در مناطق کوچکتر با هزینه کمتر و استفاده کمتر از آب پرورش دهند.  کشاورزی حفاظت شده (PA) به استفاده از فناوری برای اصلاح محیط طبیعی  مانند […]