دوشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۱ Monday, 23 May , 2022
کدخدای خاورمیانه | اقتصاددان
عمان؛ چطوری سوئیس خاورمیانه شد!!!؟ 26 مرداد 1400

عمان؛ چطوری سوئیس خاورمیانه شد!!!؟

چه شد که کشوری کوچک در حد عمان شده «سوئیس خاورمیانه» و ایران و آمریکا برای صلح و مسائل پیچیده سیاسی و هسته ای، به میانجی گری «سلطان قابوس» پادشاه آن و «کدخدای خاورمیانه» پناه می برند؟

تبدیل تهدید به فرصت 22 آذر 1398

تبدیل تهدید به فرصت

چه شد که کشوری کوچک در حد عمان شده «سویس خاورمیانه» و ایران و آمریکا برای صلح و مسائل پیچیده سیاسی و هسته ای، به میانجی گری «سلطان قابوس» پادشاه آن و «کدخدای خاورمیانه» پناه می برند؟