پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ Thursday, 2 December , 2021
کارمزد خدمات بانکی | اقتصاددان
کارمزد خدمات بانکی تغییر کرد 24 آبان 1400

کارمزد خدمات بانکی تغییر کرد

براساس اعلام بانک‌مرکزی از اول آذر ماه نرخ‌های جدید خدمات بانک‌ها اعمال خواهد شد. نرخ انتقال وجه شتابی کارت‌به‌کارت و انتقال کارت به شبا تا مبلغ یک‌ میلیون تومان ۶۰۰ تومان و به ازای یک‌ میلیون تومان مازاد مبلغ ۲۴۰ تومان است. بر این اساس اعلام مانده‌کارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰ تومان، اعلام […]