جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 14 May , 2021
کارزار انتخابات | اقتصاددان
انتخابات بعنوان یک کارزار کاملا حرفه ای ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

انتخابات بعنوان یک کارزار کاملا حرفه ای

بهمن امامی در کارزار انتخاباتی، الزاما پول فراوان یا سرمایه اجتماعی و انسانی بالا به موفقیت منجر نمی شود، بلکه تخصصی و حرفه ای عمل کردن در مدیریت انتخابات و برنامه ریزی هدفمند و مؤثر، ضامن پیروزی خواهد بود. احزاب، گروه ها و افرادی که قصد دارند در انتخابات شرکت کرده و یا می خواهند […]