یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 27 November , 2022
چاه استراتژیک | اقتصاددان
 گرفتاری ایران در (چاه استراتژیک) 14 تیر 1401
میلاد موسوی

 گرفتاری ایران در (چاه استراتژیک)

  اصطلاحی داریم به اسم «چاه استراتژیک». زمانی که شما در چاه بیفتید و منفعت استراتژیک و بلندمدت همه بازیگران در این باشد که شما در چاه باقی بمانید، درآمدن شما از آن چاه، تقریبا محال هست. عمیق‌ترین چاه استراتژیک متعلق به کره شمالی است. چاهی که کره شمالی در آن قرار دارد، دربلندمدت به […]