یکشنبه, ۹ بهمن , ۱۴۰۱ Sunday, 29 January , 2023
پرسنل ایران خودرو | اقتصاددان
یکی از نمایندگان مجلس ۳۰۰ نفر از پرسنل ایران خودرو را معرفی کرده است. 24 خرداد 1399

یکی از نمایندگان مجلس ۳۰۰ نفر از پرسنل ایران خودرو را معرفی کرده است.

امیرآبادی: ۸ هزار نفر از پرسنل ایران خودرو را نمایندگان مجلس معرفی کرده‌اند.