پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 4 March , 2021
پترول | اقتصاددان
ناظران بورس پاسخگو باشند؟ ۲۲ مهر ۱۳۹۹

ناظران بورس پاسخگو باشند؟

به پیوست تصویری از دونماد پترول و شصدف جهت ملاحظه اطلاعات ناصحیح با نیت فریب کاری احتمالی بیش از ۱۰میلیون کاربر مخاطب تقدیم می شود مستحضرید بازگشت سرمایه در پترول ۳.۵سال اما در شصدف ۳۳سال اعلام شده است این در شرایطی است که برخلاف عقل سلیم ، تحلیل بنیادی و…قاعدتا پترول بایستی حداقل ۸ ماه […]