سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹ Tuesday, 29 September , 2020
٢٠٢٠
ده مهارت کلیدی لازم در ٢٠٢٠ ۱۹ آبان ۱۳۹۸

ده مهارت کلیدی لازم در ٢٠٢٠

مجمع جهانی اقتصاد درگزارش خود فهرست ده مهارت کلیدی لازم برای موفقیت در ٢٠٢٠ را منتشر کرد: