چهارشنبه, ۷ مهر , ۱۴۰۰ Wednesday, 29 September , 2021
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی | اقتصاددان
پیشنهادات عملیاتی برای ایجاد تحول در وزارت کار ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
مسلم خانی

پیشنهادات عملیاتی برای ایجاد تحول در وزارت کار

۴۰ پیشنهاد عملیاتی برای ایجاد تحول در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به وزیر ۴۰ ساله با عنایت به تنوع و تکثر وظایف و رسالت های گسترده مجموعه بزرگ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و با عنایت به طیف وسیع جامعه هدف این وزارتخانه در حوزه های گوناگون و با نظر به معرفی جوانترین وزیر۴۰ ساله برای […]